۱۰ پیشنهاد ایران برای بهبود شاخص‌های پایداری دیون دولتی


تهران- ایرنا- رییس هیات اعزامی دیوان محاسبات ایران به نشست سالانه کارگروه دیون دولتی در قاهره برای بهبود مدیریت و شاخص‌های پایداری دیون بخش دولتی ۱۰ پیشنهاد ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106595/%DB%B1%DB%B0-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی