۱۱۲ هزار دانشجو در ۱۴۱ تشکل دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می‌کنند


تهران – ایرنا – معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سیاست قطعی این معاونت را تقویت تشکل‌های دانشجویی اعم از بسیج دانشجویی، نشریات و کانون‌ها برشمرد و گفت: اکنون ۱۱۲ هزار دانشجو در ۱۴۱ تشکل دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966480/%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی