۱۱۸۴ تن دانش‌آموخته دانشگاه نظامی ارتش در زمان جنگ به شهادت رسیدند


تهران- ایرنا- فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش رگ اقتصادی کشور را در جنگ زنده نگه داشت، گفت: ۱۱۸۴ نفر دانش‌آموخته از یک دانشگاه نظامی ارتش در زمان جنگ به شهادت رسیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962708/%DB%B1%DB%B1%DB%B8%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی