۱۲ احضار در ۶۷ روز؛ واکنش دستگاه دیپلماسی به فشارهای کم‌سابقه علیه ایران


تهران- ایرنا- بررسی اخبار فعالیت دستگاه دیپلماسی کشورمان نشان می‌دهد از سوم مهر تا نهم آذرماه یعنی در بازه زمانی ۶۷ روزه، وزارت امور خارجه ۱۲ بار سفیران کشورها را احضار کرده و به آن‌ها مواردی را تذکر داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957462/%DB%B1%DB%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%B6%DB%B7-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی