۱۲ فروردین مدل حکومت مردم‌سالاری دینی را به دنیا معرفی کرد


ارومیه – ایرنا – نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت: ۱۲ فروردین نقش مهم و اساسی در تاریخ کشور و دنیا دارد و مدل حکومت مردم‌سالاری دینی را به دنیا معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071306/%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی