۱۲ مصوبه شهرسازی/ از بافت تاریخی شیراز تا بلندمرتبه سازی در سرخرود


تهران – ایرنا – شورای عالی معماری شهرسازی زمستان ۱۴۰۱ چند مصوبه داشت که مهمترین آن به بافت تاریخی شیراز، تعیین حریم دریایی شهر بندرعباس و بلندمرتبه سازی در سرخرود مازندران باز می گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065531/%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی