۱۵ خرداد، امام خمینی(ره) و نقش زنان


تهران- ایرنا- معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در یادداشتی به تبیین نقش مهم زنان در قیام خونین ۱۵ خرداد پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131576/%DB%B1%DB%B5-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی