۱۵ درصد اعتبار دانشگاه‌ها صرف امور پژوهشی می‌شود


تهران- ایرنا- بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌ها برمبنای برنامه هفتم توسعه باید به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل ۵ درصد اعتبارات برای امور فرهنگی پیش‌بینی و واگذار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85269716/%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی