۱۶ ربیع‌الاول روز «وقف» نامگذاری شد


تهران- ایرنا- با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۶ ربیع‌الاول به‌عنوان «روز وقف» نامگذاری و در تقویم رسمی کشور ثبت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85200269/%DB%B1%DB%B6-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی