۱۷ شهریور به روایت بی‌بی‌سی


تهران- ایرنا- ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ که جمعه سیاه خوانده می‌شود، نقش به‌سزایی در سقوط نظام پهلوی داشت. در این روز با فراخوان آیت‌الله یحیی نوری از مراجع تقلید، صدها نفر از مردم بی‌توجه به اعلام حکومت نظامی توسط شاه در حوالی میدان ژاله تهران جمع شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967734/%DB%B1%DB%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی