۲۰۰ نفر در اغتشاشات جان خود را از دست دادند/ امنیت مردم قابل مسامحه نیست
تهران-ایرنا- شورای امنیت کشور با صدور بیانیه‌ای با اعلام اینکه ۲۰۰ نفر اعم از شهدای امنیت، شهدای مردمی، افراد بی گناه، اغتشاشگران و عناصر ضدانقلاب در اغتشاشات جان خود را از دست دادند و هزاران میلیارد تومان خسارت وارد شد، بیان داشت: مماشات نظام با اغتشاشگران موجب اعتراض اکثریت مردم شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959887/%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی