۲۰ نفر از صحنه‌گردانان ایجاد آشوب در استان مرکزی دستگیر شدند


اراک – ایرنا – فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: با درایت سربازان گمنام امام زمان(عج) و رصد به موقع، ۲۰ نفر از صحنه‌گردانان برای ایجاد آشوب و اغتشاش در استان مرکزی دستگیر شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231524/%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی