۲۱۵ میلیارد تومان رهاورد سفر دولت به استان بوشهر در بخش میراث فرهنگی


بوشهر – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: ۲۱۵ میلیارد تومان رهاورد سفر دور دوم هیات دولت به این استان در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061510/%DB%B2%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی