۲۴۰۰ میلیارد تومان برای انتقال آب از تهلاب به زاهدان اختصاص یافت
زاهدان- ایرنا- نماینده مردم حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و مساعدت ویژه وزیر نیرو ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال آب از تهلاب به زاهدان در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009851/%DB%B2%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی