۲ ماموریت مهم رئیسی به فرزین برای ارائه گزارش تخلف تسهیلاتی بانکها و رفع ناترازی


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور، بانک مرکزی را مکلف کرد که ظرف ۱۰ روز از تخلفات بانکهای مستنکف از دستورالعمل پرداخت تسهیلات مسکن و همچنین اقدامات اولیه انجام شده برای رفع ناترازی بانکها گزارشی ارائه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212514/%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی