۲ هزار مرکز درمانی در دولت سیزدهم به بهره برداری رسید/ ۶ میلیون نفر بیمه شدند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه زیرساخت‌های حوزه سلامت در دولت سیزدهم افزایش یافت، گفت: طی ۲ سال گذشته ۲ هزار مرکز بهداشتی و درمانی در کشور به بهره‌برداری رسید و بسیاری از مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی مجهز شدند..


منبع: https://www.irna.ir/news/85210227/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی