۲ پیروزی دیپلماتیک؛ ایران نائب رئیس مجمع عمومی و گزارشگر کمیته خلع سلاح سازمان ملل شد


نیویورک – ایرنا- سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی بار دیگر صحنه پیروزی دیپلماسی ایران بر آمریکا و حامیانش بود تا جمهوری اسلامی ایران هم بعنوان نائب رئیس هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل و هم بعنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و عدم اشاعه مجمع عمومی و عضو هیات رئیسه این کمیته برگزیده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129181/%DB%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی