۳۰ تیم در رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج کرمان ثبت‌نام کردند


کرمان – ایرنا – مسئول سازمان فضای بسیج استان کرمان گفت: با انتشار فراخوان پنجمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج، تاکنون ۳۰ تیم تولید محتوا ثبت نام کرده اند و ثبت نام ها تا آخر مردادماه جاری تمدید شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203675/%DB%B3%DB%B0-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی