۳۲ کشتی‌ حامل نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تا پایان سال تخلیه می‌شود


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور برای تسریع در تخلیه محموله های مرتبط با کالاهای اساسی در بنادر کشور گفت: تا پایان سال ۳۲ کشتی که در بندرگاه هستند و به آنها هزینه دموراژ تعلق می‌گیرد، تخلیه شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042919/%DB%B3%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی