۳۵ هزار اثر ثبت ملی کشور با محدودیت‌های اعتباری برای مرمت مواجه است


اصفهان – ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: محدودیت‌های اعتباری بویژه برای ۳۵ هزار اثر تاریخی ثبت ملی وجود دارد و به همین دلیل در بخشی از ماموریت‌ها ارزش‌های روبنایی و نیازمند مرمت هم از اولویت خارج می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202293/%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی