۴۰۰ طرح عمرانی همزمان با هفته دولت در اصفهان افتتاح می‌شود


اصفهان – ایرنا – استاندار اصفهان گفت: ۴۰۰ طرح عمرانی با سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در این استان افتتاح خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203923/%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی