۶۵۰ ناوگروه با بیش از ۱۵هزار شناور در نیروی دریایی سپاه سازماندهی شده است


آبادان – ایرنا – فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:۶۵۰ ناوگروه با بیش از ۱۵ هزار شناور در نیروی دریایی سپاه سازماندهی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022786/%DB%B6%DB%B5%DB%B0-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی