۶ نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی حرم مطهر شاهچراغ بازداشت شدند


تهران- ایرنا- وزارت اطلاعات اعلام کرد: ۶ نفر از عوامل پشتیبانی تیم جنایتکار تروریستی حرم مطهر شاهچراغ شناسایی و بازداشت شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928777/%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی