۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب پایدار در سیستان و بلوچستان اختصاص یافت


زاهدان- ایرنا- نماینده مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس شورای اسلامی از اختصاص۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های ‏اضطراری تامین آب پایدار در سیستان و بلوچستان بویژه در حوزه سیستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136456/%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی