۷۰ هزار میلیارد ریال برای تامین تجهیزات امدادی کشور اختصاص یافت


تهران – ایرنا – هیات وزیران با توجه به بحرانی بودن امکانات و تجهیزات امدادی کشور ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات جمعیت هلال احمر، سازمان اورژانس و سازمان انتقال خون  اختصاص داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065955/%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی