۷ رکوردشکنی‌ دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ و هنر


تهران – ایرنا – رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در توئیتی از هفت رکوردشکنی دولت سیزدهم در عرصه فرهنگ و هنر با وجود تکرار اتهام دیوارکشی توسط دولت خبر داد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85216238/%DB%B7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی