۸۴ درصد از اعتبارات عمرانی بوشهر تخصیص یافت


بوشهر – ایرنا – استاندار بوشهر گفت: میزان اعتبارات عمرانی استان بوشهر از محل تملک دارایی و سرمایه‌ای سال ۱۴۰۱ بیش از سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که بیش از ۸۴ درصد آن تخصیص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090936/%DB%B8%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی