واکنش متناقض آمریکا به رای دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ایران

نیویورک – ایرنا- معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به رای دیوان بین المللی دادگستری درباره ایران آن را از سویی “ضربه بزرگی” به ایران و از سوی دیگر ناامید کننده خواند. منبع: https://www.irna.ir/news/85070179/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

وزیر امور خارجه: عمان همسایه و دوست قابل اعتماد ایران است

تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه کشورمان گفت: عمان همسایه و دوستی قابل اعتماد برای ایران است و مناسبات میان ۲ کشور تقویت و تحکیم خواهد شد. منبع: https://www.irna.ir/news/85070134/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بیانیه تبیینی وزارت کشور در خصوص مساله حجاب/عقب نشینی از ارزش های دینی صورت نخواهد گرفت

تهران – ایرنا – وزارت کشور با صدور بیانیه ای در خصوص مساله حجاب، تاکید کرد: هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. منبع:… ادامه خواندن بیانیه تبیینی وزارت کشور در خصوص مساله حجاب/عقب نشینی از ارزش های دینی صورت نخواهد گرفت

اذعان پنتاگون به مجروح شدن ۱۲ آمریکایی در حمله به پایگاههایش در سوریه

نیویورک – ایرنا- سخنگوی پنتاگون اذعان کرد که علاوه بر کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی در حمله به پایگاههایش در سوریه، ۱۲ نفر زخمی شده اند. منبع: https://www.irna.ir/news/85070024/%D8%A7%D8%B0%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4

اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره صدور رای صریح دادگاه لاهه علیه دولت آمریکا

تهران- ایرنا- مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص رای مهم دادگاه لاهه محکومیت صریح دولت آمریکا در ضبط اموال بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری اطلاعیه صادر کرد.  منبع: https://www.irna.ir/news/85070097/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87

نماینده ویژه رئیس مجلس:ایجاد انضباط بانکی و مدیریت نقدینگی از عوامل مهار تورم است

کاشان – ایرنا – نماینده ویژه رییس مجلس شورای اسلامی در کاشان و آران و بیدگل گفت: ایجاد انضباط بانکی،مدیریت نقدینگی ، جلوگیری از اضافه برداشت از بانک مرکزی و وابسته نبودن بودجه کشور به درآمدهای نفتی از مهم ترین عوامل مهار تورم است. منبع: https://www.irna.ir/news/85070083/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2

وزرای امور خارجه ایران و الجزایر بر تداوم همکاری های منطقه ای و بین المللی تاکید کردند

تهران – ایرنا – وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر در تماس تلفنی بر ضرورت تداوم همکاری های نزدیک ۲ کشور در مجامع منطقه ای و بین المللی تاکید کردند. منبع: https://www.irna.ir/news/85070079/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C

ایران بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست‌های اصولی، راهکار بحران یمن را سیاسی می‌داند

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: ایران بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست‌های اصولی خود، راهکار بحران یمن را سیاسی دانسته و بر لغو کامل محاصره، برقراری آتش بس سراسری، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و یکپارچگی یمن، ایجاد روند سیاسی با حضور همه گروههای یمنی تاکید می کند. منبع: https://www.irna.ir/news/85070077/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست‌های اصولی ایران، راهکار بحران یمن سیاسی می‌داند

تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: ایران بر اساس دیدگاه راهبردی و سیاست‌های اصولی خود، راهکار بحران یمن را سیاسی دانسته و بر لغو کامل محاصره، برقراری آتش بس سراسری، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و یکپارچگی یمن، ایجاد روند سیاسی با حضور همه گروههای یمنی تاکید می کند. منبع: https://www.irna.ir/news/85070077/%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86

رای دیوان بین المللی دادگستری سند حقانیت ایران و مبین رفتارهای متخلفانه دولت امریکا است

تهران – ایرنا – وزارت امور خارجه کشورمان با صدور بیانیه ای، اعلام کرد: رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ دهم فروردین ۱۴۰۲سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است. منبع: https://www.irna.ir/news/85070071/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C