اتهام پراکنی ۹ کشور علیه ایران با ادعای حمایت از زنان ایرانی


نیویورک – ایرنا – وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965117/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DB%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی