اروپا از میزبانی، پشتیبانی و تشویق تروریست‌ها دست بردارد


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به توییتهای مداخله جویانه برخی کشورها و مقامات اروپایی، در رشته توییتی از این کشورها خواست از میزبانی و پشتیبانی و تشویق تروریستها دست بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965138/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی