اقدام غرب در شورای امنیت سازمان ملل از پیش شکست خورده است

وی افزود: پیوستن ایران به پیمان اقتصادی سازمان همکاری‌های شانگهای که با شامل شدن بیش از نیمی از مردم دنیا و نشان دادن چراغ سبز به ایران برای پیوستن به بریکس، همکاری‌های گسترده اقتصادی که ایران با کشورهای همسایه دارد موجب شده که از یک طرف دالان‌های تجاری میان ایران با کشورهای حوزه آسیای مرکزی و روسیه و از سوی دیگر با چین، پاکستان و هند زمینه را فراهم کند و آنها به این نتیجه برسند که فشار اقتصادی که می‌توانستند از قِبَل تحریم‌ها علیه ایران وارد کنند، به‌تدریج رنگ می‌بازد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: بنابراین به نظر می‌رسد اقدامی که آمریکا، فرانسه و انگلیس در مورد جنجال بر سر پرونده جمهوری اسلامی می‌کنند اقدامی از پیش شکست خورده است و جز طرح کردن آن درون رسانه‌ها هیچ سودی برای کشورهای غربی در پی نخواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932462/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

این کارشناس مسائل بین‌الملل عنوان کرد: موضوع بعدی بحث مربوط به فشارهای اقتصادی برای فروپاشی نظام اقتصادی ایران است یا همان موضوعی که خودشان از آن به عنوان تحریم‌های فلج‌کننده از آن یاد می‌کردند.

عابدینی خاطرنشان کرد: این تحریم‌ها در یکسال گذشته به دلیل راهبرد جدیدی که دولت سیزدهم در پیش گرفته و روابط سیاسی را تبدیل به گسترش حوزه تجارت کرده است لذا این موضوع در حال کمرنگ شدن است

کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: به نظر می‌رسد در یکسال گذشته سیاست‌های آمریکا بیش از هر زمان دیگری در منطقه غرب آسیا دچار اختلال شده است و ایران را مقصر اصلی ناکامی در غرب آسیا می‌داند.

این کارشناس مسائل بین‌الملل یادآور شد: به همین دلیل تلاش آنها بر این است که از موضوع دیگری پرده‌برداری کنند و به‌نظر می‌رسد این موضوع بحث‌های استفاده از ظرفیتی است که در شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد تا بلکه از طریق فشار بین‌المللی، ایران را وادار به پذیرش راهبردهایشان کنند.

عابدینی با بیان اینکه راهبرد آمریکا در حوزه تهدید معتبر نظامی با چالش جدی مواجه شده است، تصریح کرد: به دلیل مصونیت راهبردی که ایران به‌ آن دست پیدا کرده است موضوع مربوط به تهدید معتبر نظامی به عنوان گزینه قابل اجرا از روی میز برداشته شده است و ژنرال‌ها و سیاستمداران آنها این موضوع را مطرح نمی‌کنند.

عابدینی ادامه داد: این موضوع به دلیل اختلاف شدید درون کشورهایی که دارای امتیاز وتو هستند میسر نمی‌شود زیرا از یکسو روسیه و چین که خود در زمره کشورهای باشگاه‌های تحریمی هستند و از سوی دیگر این دو کشورها دچار چالش عمیقی با کشورهای غربی مانند آمریکا، فرانسه و انگلیس شده‌اند به نظر می‌رسد این موضوع نمی‌تواند در شورای امنیت سازمان ملل طرحی ببندد.

وی اظهار کرد: این مسئله یکبار دیگر در جریان موضوعات سوریه امتحان شد و دیدیم که راه به جایی نبرد. علیرغم اینکه بارها و بارها موضوع فشار بر سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل کشاندند اما به دلیل مخالفت‌هایی که چین و روسیه داشتند ناموفق بود.

وی ادامه داد: گرچه پیشتر، ژنرال‌هایشان مخالف موضوع مربوط به تهدید معتبر نظامی بودند و سیاستمداران آن را به عنوان لقلقه زبان مطرح می‌کردند اما اکنون سیاستمداران هم به این نتیجه رسیده‌اند که این گزینه قابل اجرا نیست.

حسن عابدینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی ایرنا در تحلیل خود از نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: هر زمانی که ایالت متحده آمریکا و غرب در برنامه‌های راهبردی خودشان شکست بخورند به شورای به امنیت سازمان ملل متوسل می‌شوند به دلیل اینکه راهبردهایشان را از طریق فشارهای دیپلماتیک به پیش ببرند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی