امیرعبداللهیان: قدمت ۱۲۰ ساله مناسبات ایران و برزیل سرمایه ارزشمندی است

نوبرگا از گفت‌وگوهای صورت گرفته با همتای ایرانی خود ابراز رضایت و بر اهمیت افزایش تبادل هیات‌های سیاسی تاکید کرد.
 


منبع: https://www.irna.ir/news/84871980/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C

ایران محدودیتی در توسعه همه‌جانبه روابط با برزیل قائل نیست 
امیرعبداللهیان به توجه ویژه دولت در توسعه روابط با آمریکای لاتین اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی در توسعه همه جانبه روابط با برزیل قائل نیست.

وزیر امور خارجه ضرورت حمایت بخش دولتی دو کشور را در کمک به رفع مشکلات بخش خصوصی در توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی مورد تاکید قرار داد.  

وزیر امور خارجه ضمن اشاره به تاریخچه ۱۲۰ ساله روابط ایران و برزیل، قدمت مناسبات دو کشور را یک سرمایه ارزشمند خواند.  

معاون وزیر امور خارجه برزیل نیز به عمل گرایی حاکم در روابط دوجانبه اشاره و بر اهمیت توسعه روابط با ایران نزد دولت برزیل تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه با کنت نوبرگا معاون وزیر امور خارجه برزیل که برای برگزاری یازدهمین نشست مشورتی سیاسی ایران و برزیل به تهران سفر کرده است، ملاقات کرد.  

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی