حاشیه‌ها بر متن غلبه کرد/ اقتصاددان رای اعتماد نیاورد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی امروز – سه شنبه – جلسه رای اعتماد به «محمدهادی زاهدی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برگزار کرد که وزیر این وزارتخانه می بایست در سه سال باقیمانده دولت سیزدهم به مباحث مهمی چون کاهش فقر، ارتقای رفاه اجتماعی، صندوق های بازنشستگی بپردازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84903604/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی