دولت منابع در اختیار داشته باشد، اعتبارات بخش اشتغال را تخصیص می‌دهد

بیشتر بخوانید:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان داشت: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ عملکرد خوبی در تبصره ۱۸  داشت  و در ۶ ماهه دوم سال بیش از۵۹ درصد این تبصره را عملیاتی کرده، این در حالی است که عملکرد دولت قبل در اجرای این تبصره صفر بود، در سال ۱۴۰۱ هم باید این تلاش ها صورت گیرد تا منابع معیشت و اشتغال در کشور به خوبی اجرایی شود.

وی افزود: تکالیف دیگری در تبصره ۱۴ بر عهده دولت است که اگر مازاد بر مصارف اولویت دار معیشت در تبصره ۱۴، اعتباری باقی بماند به اشتغال اختصاص می یابد.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در مورد عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ گفت: این تبصره مربوط به اشتغال زایی در کشور است و برای توسعه ۳۱ استان در نظر گرفته شده است، بر اساس این تبصره بانک‌های عامل مکلف شدند،  ۶/۱ برابر منابعی که دولت در تبصره ۱۸ برای تولید و اشتغال سرمایه گذاری می‌کرد از محل منابع خود به تولید و اشتغال وام بدهند.

میرتاج الدینی بیان داشت: طبق اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد مصارف تبصره ۱۸ قانون بودجه، دولت در صورتی که منابع لازم را در اختیار داشته باشد، به اجرای این تبصره تخصیص می‌دهد. اولویت اول مصارف این تبصره مربوط به معیشت مردم است و اولویت دوم اشتغال است، دولت از محل درآمدهای این تبصره ماهیانه ۲۷ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه ها پرداخت می‌کند.

چند نکته در باره انتقاد قالیباف از عملکرد تبصره ۱۸ بودجه


منبع: https://www.irna.ir/news/84939789/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5

بازخوانی تذکر دولت نسبت به بیش‌برآورد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی