رایزنی رئیس‌جمهور لهستان با آیت الله رئیسی برای پایان جنگ در اروپا


تهران- ایرنا- رییس جمهور لهستان در تماس تلفنی با آیت الله رئیسی خواستار همکاری ایران برای پایان جنگ در اروپا شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917934/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی