فرمانده کل ارتش شهادت ستوانیکم «جاویدی مهر» را تبریک و تسلیت گفت

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی ارتش؛ شهید ستوانیکم مسلم جاویدی مهر، سال‌ها در جنوب کشور در راستای آبادانی کشور و پاکسازی میادین مین خدمت خالصانه داشته و در این مسیر نیز به مقام جانبازی نائل شده بود. همچنین وی در دفاع از مرزهای شرقی، همواره آماده اجرای داوطلبانه مأموریت‌ها بود.

آن شهید والامقام در اغتشاشات اخیر در سطح کشور در حالی که هیچ مأموریتی نداشت، با تعصب و غیرت دینی، ایرانی و نظامی خود، به دلیل ممانعت از تخریب اموال عمومی و مخالفت در توهین به مقدسات، از سوی آشوب‌گران و اغتشاش‌گران مورد حمله قرار گرفت و مظلومانه به شهادت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900309/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی