فرمانده کل ارتش شهادت ستوانیکم «جاویدی مهر» را تبریک و تسلیت گفت

آن شهید والامقام در اغتشاشات اخیر در سطح کشور در حالی که هیچ مأموریتی نداشت، با تعصب و غیرت دینی، ایرانی و نظامی خود، به دلیل ممانعت از تخریب اموال عمومی و مخالفت در توهین به مقدسات، از سوی آشوب‌گران و اغتشاش‌گران مورد حمله قرار گرفت و مظلومانه به شهادت رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900309/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی ارتش؛ شهید ستوانیکم مسلم جاویدی مهر، سال‌ها در جنوب کشور در راستای آبادانی کشور و پاکسازی میادین مین خدمت خالصانه داشته و در این مسیر نیز به مقام جانبازی نائل شده بود. همچنین وی در دفاع از مرزهای شرقی، همواره آماده اجرای داوطلبانه مأموریت‌ها بود.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی