هیاتی از آژانس انرژی اتمی به تهران می‌آید / برخی دنبال مخدوش کردن روابط ایران و آژانس هستند

این خبر در حال تکمیل است..


منبع: https://www.irna.ir/news/84942370/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B4

هیاتی از ایران به وین سفر کردند و با مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکراتی داشتند ایران به ارتباطات سازنده خود برای حل و فصل موضوعات پادمانی ادامه می دهد توافق شده هیاتی از آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر کند و گفتگو ها را ادامه دهند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت خارجه اسناد افرادی که منجر به خشونت طلبی شده است به کشورهای دیگر ارایه داده است گفت: رفتار و گفتار کشورهای حتما مورد رصد و پایش و عکس العمل ایران بوده و در ارتباط با مداخلاتی که منجر به خسارت در ایران شده است و شهروندان و اتباع خارجی که در ایران اغتشاش کردند اقدام قضایی صورت گرفته، دستگاه دیپلماسی در تماس‌ها و گفت وگوهاین موارد را پیگیری کرده اند و سفارت خانه های ما نیز موارد را منتقل کرده‌اند.

سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: کمیته کنسولی در سفارت ایران در قطر برای جام جهانی مستقر شده است عزیزانی که نیازمند خدمات کنسولی هستند می توانند با این کیته ارتباط برقرار کنند.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امورخارجه در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت:  هفته گذشته هفته پرکاری را دستگاه دیپلماسی پشت سرگذاشته و میزبان مهمانان منشور سازمان ملل متحد بودیم و همچنین میزبان وزرای مربوطه درمورد جام جهانی بودیم و برای تیم ملی ایران بهترین نتایج و درخشان را آرزو می‌کنیم.

وی ادامه داد: دستگاه دیپلماسی سفرای این کشورها به وزارت خارجه احضار شدند و اسناد و اطلاعات مرتبط با این شهروندان خارجی  تعدادی از کشورها اطلاعات لازم داده شده است

کنعانی در پاسخ به سوالی در سفر هیات ایرانی به وین و قطعنامه احتمالی علیه ایران گفت: ارتباط مستقیم و غیر مستقیم ایران و سازمان انرژی اتمی کشورمان با آژانس انرژی اتمی ادامه دارد و هیاتی به وین سفر کردند، ایران به تلاش های سازنده خود در همکاری با اژانس ادامه می‌دهد و گفت ‌گوهایی صورت گرفته است و ب توافقی صورت گرفته که هیاتی هم از آژانس به ایران سفر کند و گفت و گوها ادامه می‌یابد، برخی از مسایل مربوط به آژانس به مذاکرات لغو تحریم ها است، برخی از کشورها در تلاش هستند تا همکاری ایران با آژانس را مخدوش کنند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی