واکنش امیرعبداللهیان به اقدام تروریستی استانبول

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبدالهیان، وزیرامور خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت: «ضمن ابراز تسلیت و همدردی با دولت و ملت دوست و برادر ترکیه، اقدام تروریستی و هدف قرار دادن انسانهای بی گناه در استانبول را بشدت محکوم می کنیم.»

وی تاکید کرد: در کنار دولت و ملت دوست و برادر جمهوری ترکیه هستیم‌.


منبع: https://www.irna.ir/news/84942702/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84

همچنین سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به حادثه انفجار در خیابان استقلال شهر استانبول ترکیه گفت: هرگونه اقدام تروریستی که امنیت کشور و ملت ترکیه را هدف قرار دهد، شدیدا محکوم می کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: «تروریسم مذموم و محکوم است هم در تقسیم هم شاه چراغ و هر جای عالم.»

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی